Category

Uncategorized

Terugblik crypto jaar uitgelicht

Het bewogen cryptojaar 2022 en een vooruitblik op volgend jaar

By | Uncategorized

Crypto jaar header

Het is al weer ruim 9 maanden geleden dat de eerste versie van deze blog gepost werd, zie hier de link. We blikken terug op het jaar 2022 en delen onze ideeën over volgend jaar.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Faillissementen en schandalen in de cryptomarkt in 2022
 • Aanloop naar de markt crash
 • Verwachting komende jaren
 • Key take-aways

Faillissementen en schandalen in de cryptomarkt

Het cryptojaar van 2022 is een zeer bijzonder jaar en wordt gekenmerkt door een aantal grote schandalen, faillissementen en bovenal bloedrode koersuitslagen. Voor een grote groep beleggers een zeer onaangename verassing met in de meeste gevallen gemaakte verliezen.

Hoe is dit ontstaan?

Het is november 2021 en de cryptomarkt bereikt een top na in een periode van circa twee jaar gemiddeld zo’n twintig keer meer waard te zijn geworden. De totale waarde van de cryptomarkt bedraagt op dit moment grofweg 3 triljoen dollar. In de 12 maanden die volgen daalt de cryptomarkt met circa 75 procent,  waarmee ruim 2 triljoen dollar aan waarde in korte tijd verdampt.

Bitfolio crypto markt grafiek 1

Er zijn meerdere oorzaken te noemen die hieraan ten grondslag liggen.

 • Allereerst, het onhoudbare groeipercentage van wereldwijde markten waaronder de cryptocurrencies markt.
 • De overmatige afhankelijkheid van een gunstig en ruim monetaire beleid de afgelopen 10 jaar. Met lage rentes tussen de 0-2%. Met zeer hoge inflatie tot gevolg na de coronapandemie.
 • Toenemende geopolitieke spanningen en de inval van Rusland in Oekraïne begin 2022 en de hierdoor ontstane energiecrisis.
 • Wereldwijde supply chain problemen als gevolg van de coronapandemie.
 • Opkomende strenge regulatie in de cryptomarkt en DeFi in het specifiek.

De cryptomarkt en ook andere markten zijn de afgelopen jaren in een zeer snel tempo gestegen. Deze snelle groei werd voor een groot deel gedragen door een ruim monetair beleid. Deze trend werd nog sterker tijdens de coronapandemie. Na 2020 versnelde deze trend om de negatieve gevolgen van de pandemie tegen te gaan. In totaal is dit vanaf 2008 circa 25 biljoen dollar. Als we naar deze cijfers kijken, is het niet verwonderlijk dat de markten zo sterk zijn gestegen. Dit fenomeen heeft zich niet enkel beperkt tot de Verenigde Staten maar is te zien op markten wereldwijd.

Tijdlijn gebeurtenissen 2022

 • Het is begin november 2021 en de cryptomarkt maakt een top op een waarde van precies drie triljoen dollar. Inflatiecijfers zijn hoog en de markt begint de kans op een wijziging in het monetaire beleid van de Amerikaanse centrale bank in te prijzen.
 • Op eind februari 2022 valt Rusland Oekraïne binnen.
 • Het is maart 2022 en de Amerikaanse Centrale Bank verhoogd de historisch lage rente voor het eerst sinds 2018.

Het lijkt er op dat de eerste katalysator voor het einde van de bullmarkt de snel oplopende inflatie is, die ontstaan is na de coronapandemie. De Amerikaanse Centrale Bank zag dit in en begon vanaf eind 2021 zijn visie met betrekking tot haar monetaire beleid te wijzigen. Het gevolg was dat markten vanaf dit moment de mogelijkheid begonnen in te prijzen dat het monetaire beleid ook daadwerkelijk gewijzigd zou worden. Deze gewijzigde visie viel ongeveer samen met de top van zowel de aandelen als cryptomarkt. In maart 2022 moest de markt er vervolgens echt aan geloven. De geldkraan werd vanaf dit moment dichtgedraaid en rentes stegen vanaf maart 2022 in record tempo. Vanaf juni 2022 kwam hier nog bij de FED zou beginnen met het afbouwen van de balans in een tempo van 95 miljard dollar per maand. Het is gebleken dat de markt niet bestemt is om deze fundamentele verandering in het monetair beleid op te kunnen vangen en vanaf het eerste kwartaal van 2022 komt de markt verder onder de druk te staan. Ook opgelopen geopolitieke spanningen als gevolg van de invasie van Rusland in Oekraïne in februari spelen een belangrijke rol. Dit zorgt eronder meer voor dat energie en grondstof prijzen hard stijgen en de inflatie nog meer toeneemt. Als gevolg hiervan moet de FED nog harder op de rem trappen en de renteverhogingen worden hoger.

Faillissementen, schandalen en bloedrode koersuitslagen

Deze gebeurtenissen hebben er voor gezorgd dat de cryptocurrency markt halverwege maart al zo’n 50% is afgenomen. Dit zorgt ervoor dat de cryptomarkt kwetsbaarder is op dit moment en dat cryptobedrijven meer onder druk komen te staan. Uiteindelijk zorgt dit voor een serie van gebeurtenissen waarbij negatieve effecten ervoor zorgen dat een groot aantal cryptobedrijven als domino stenen omvallen. We geven een samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen.

 • Het is mei 2022 en de stable coin TerraUSD ($UST) komt in de problemen. Een stablecoin beoogt de waarde van een bepaalde valuta, in dit geval de dollar, 1:1 te volgen. UST is een algoritmische stablecoin en werkt via een principe waarbij zijn waarde wordt verbonden de waarde de Terra ecosysteem coin LUNA. Algoritmische stablecoins worden ondersteund door een on-chain protocol dat hun waarde koppelt aan een vraag-/aanbodverhouding die wordt onderhouden door een algoritme. Ze worden ondersteund door een andere cryptocurrency om eventuele prijsschommelingen op te vangen. UST wist in korte tijd een gigantische waardering van 60 miljard dollar te vergaren. Deze populariteit was vooral te danken aan het Anchor DeFi platform, waar rentes werden aangeboden van circa. 20% op de UST stablecoin.
 • Het gaat mis wanneer een onbekende partij een aantal grote transacties uitvoert, het gevolg is dat UST zijn beoogde waarde van 1 dollar verliest. Hiermee komt het vertrouwen in de LUNA token onder de druk te staan waardoor zowel UST en LUNA vrijwel al hun waarde verliezen in slechts een aantal dagen.
 • Er ontstaat een domino effect. Cryptobedrijven, investeringsfondsen en andere partijen die UST aanhielden, komen in de problemen nadat ze de UST op de balans moeten afschrijven.
 • Three Arrows Capital, een van crypto’s grootste investeringsfondsen, moest kort hierna faillissement aanvragen. Ook de Canadese cryptobeurs Voyager Digital, viel nadat het een grote lening verstrekt had aan het investeringsfonds. Een andere grote partij die faillissement moest aanvragen was de crypto lender Celcius.
 • Het is november 2022 en FTX en het hieraan gerelateerde investeringsfonds Alameda Research vallen om. Dit dupeert een grote groep klanten van het handelsplatform voor zo’n 8 miljard dollar. De voormalig CEO van FTX, Sam Bankman Fried, is momenteel in afwachting van zijn proces met een historisch hoge borg van 250 miljoen dollar. Hoe dit zich verder zal gaan ontwikkelen is nog onduidelijk en zal naar verwachting jaren duren.
 • Het faillissement van FTX had vervolgens weer effect op de crypto lender Blockfi die omviel. Ook de lending tak van crypto exchange Gemini kwam in de problemen.
 • Eind november kwam ook het bedrijf Digital Currency Group (DCG) onder vuur te liggen. Dit is het moederbedrijf van Grayscale, een beursgenoteerd investeringsfonds (GBTC) met zo’n 630.000 Bitcoins onder beheer (ca. 3.5% van alle Bitcoins in omloop). Er heerst op dit moment nog een hoop onzekerheid met betrekking tot reserves van het fonds. Op dit moment heeft het fonds een discount tot de Net Asset Value (NAV) van bijna 50%.

Het is nog onduidelijk hoe dit alles zich in 2023 verder zal ontwikkelen maar de kans is zeer aannemelijk dat verdere druk op cryptokoersen de trend van omvallende cryptobedrijven zal doen voortzetten. In de onderstaande afbeelding wordt een schematische weergave gegeven van de bedrijven die elkaar negatief hebben beïnvloed. Voor een totaal beeld verwijzen we je graag naar dit Bloomberg artikel.

Bitfolio cryptomarkt artikel Bloomberg

Bron: Bloomberg 

 

Ontwikkelingen komende jaren

Het is aannemelijk dat er de komende jaren een aanhoudende druk op de aandelen en cryptomarkt blijft bestaan. De belangrijkste redenen hiervoor worden besproken.

 • Crypto regulatie
 • Inflatie en monetair beleid

Crypto regulatie

Het vertrouwen in de cryptomarkt is extreem aangetast na de reeks van faillissementen. Het is realistisch dat deze serie van negatieve gebeurtenissen ervoor zal zorgen dat de regulatie in de markt nog sneller zal toenemen. De heeft weer invloed op de hoeveelheid innovatie in de crypto sector en het aantal nieuwe toetredende cryptobedrijven tot de markt. Bedrijfsvoering binnen de cryptomarkt wordt namelijk moeilijker en kostbaarder. Zo verwachten we dat er vanuit toezichthouders en investeerders meer druk uitgeoefend zal worden op cryptogerelateerde bedrijven om transparanter zijn met betrekking tot hun balans (bezittingen en schulden), en beter om te gaan met de bezittingen van klanten. Ook zal er druk uitgeoefend worden om strenger risicomanagementsystemen te implementeren, zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat cryptobedrijven tegenpartij risico beter in kaart gaat brengen. Ook moeten bezittingen minder concentreert worden in niet-liquide cryptovaluta en misschien nog belangrijker, een eigen token.

Een goed voorbeeld hiervan is FTX, dit is een voorkeurspartij geweest voor institutionele klanten ten opzichte van andere cryptoplatformen door de aantrekkelijke handelskosten, hoge volumes en het professionele platform. Deze gebeurtenissen zullen er voor zorgen dat gedupeerden in de toekomst op een andere manier gebruik zullen gaan maken van cryptoplatformen en nog meer focus zullen leggen op het veilig stellen van hun bezittingen op de platformen.

Er zijn op dit moment al grote veranderingen onderweg zoals de European Union’s Markets in Crypto Assets (MICA) voorstel. Deze nieuwe regelgeving zal naar verwachting in 2024 van start gaan. Het doel van MICA is om de crypto markt onder het toezicht van ESMA en de European Banking autorithy te brengen en zo een aantal belangrijke regels en richtlijnen te geven aan de markt. Zo worden er regels gemaakt met betrekking tot mining bedrijven en bijvoorbeeld hun energie consumptie. Ook worden er marketing richtlijnen opgesteld voor bedrijven die crypto’s uitgeven. Daarnaast worden er regels gesteld voor aanbieders van stablecoins met betrekking tot hun aan te houden reserves en liquiditeiten.

Een groot aantal mensen in de markt verwacht dat decentrale cryptoplossingen enorm zullen gaan toenemen in populariteit bij institutionele beleggers. Wij zijn van mening dat ze op korte termijn zullen toenemen in populariteit maar dat dit voorlopig geen vervanger zal worden van reguliere cryptoplatformen. Dit omdat deze partijen grote volumes traden, een hoge transactie snelheid vereisen en hun anonimiteit graag behouden.

Hoewel de US op het gebied van nieuwe regulaties nog enigszins achterloopt op de EU zullen zich naar verwachting vergelijkbare initiatieven gemaakt worden. Opvallend waren bijvoorbeeld de sancties die werden opgelegd aan het decentrale protocol Tornado Cash door de U.S. Treasury Office of Foreign Assets Control. Dit was verrassend aangezien voorheen altijd aangenomen werd dat decentrale smart contracts aangestuurd door DAO’s buiten dit toezicht vielen. Het is aannemelijk dat deze trend zich in de toekomst zal gaan voortzetten en dat er op termijn zelfs verplicht gesteld zou kunnen worden dat voor het gebruik van dApps klantgegevens worden opgevraagd.

Inflatie en monetair beleid

Op de Jackson Hall speech in augustus gaf de FED aan dat inflatie terugdringen de nummer 1 prioriteit is en dat ze hier aan vast zullen houden. De huidige inflatie is op 7,1% te hoog en ondanks het zeer strenge beleid van de Amerikaanse Centrale Bank is de inflatie nog maar weinig teruggedrongen. Er is een kleine daling waar te nemen vanaf de piekinflatie eerder dit jaar maar dit kan voornamelijk worden toegeschreven aan de dalende energie prijzen de afgelopen maanden. FED voorzitter, Jerome Powell, hintte in zijn laatste persconferentie in december niet af te willen wijken van het huidige beleid om te voorkomen dat de inflatie weer verder oploopt. Een gematigder monetair beleid zal er namelijk toe leiden dat er een grote nieuwe impuls van vraag in de economie ontstaat (nieuw geld) tegenover een gelimiteerd aanbod, dit zorgt ervoor dat prijzen weer hard zullen stijgen, inflatie. Dit is nou net het geen wat de FED wilt tegengaan. Dit kan serieuze consequenties hebben wanneer de inflatie hiermee verder uit de hand loopt. Het gevolg is dat het herstel uiteindelijk weer langer duurt en de rente verhogingen hierdoor nog extremer kunnen worden. De FED is er ook bewust van dat een opnieuw oplopende inflatie van grote invloed is op het vertrouwen in de economie maar ook het vertrouwen in de dollar. Dit soort vertrouwen is niet oneindig rekbaar en wanneer dit te ver escaleert kan er onherstelbare schade ontstaan.

Ook de FED balans speelt hier een belangrijke rol, momenteel bedraagt deze 8.621,4 miljard dollar en neemt deze met 95 miljard dollar per maand af. In de onderstaande afbeelding is goed te zien dat de FED balans eigenlijk nog bijna ongewijzigd is sinds begin dit jaar. De afname is ca. 3.5% tegenover een bijna 1000% stijging sinds 2008. Dit geeft een goed beeld van de hoeveelheid ‘easy money’ die nog aanwezig is in het financiële systeem. Het is aannemelijk dat de FED balans eerst verder afgebouwd zal moeten worden voordat ze koers kunnen veranderen met betrekking tot hun monetair beleid.

Bitfolio crypto artikel FED balansOok de Europese Centrale Bank heeft aangekondigd te gaan stoppen met zijn obligatieopkoop programma en geld uit het systeem gaan onttrekken. Hoewel de ECB nog achterloopt op de FED, kwam er duidelijk naar voren op de laatste ECB persconferentie van 15 december dat er meer rente verhogingen worden verwacht. Vanaf begin maart 2023 zal ook de ECB zijn balans gaan afbouwen binnen zijn Asset Purchase Programme (APP).

Er is dus een realistische kans dat centrale banken hun beleid volgend jaar nog niet zullen wijzigen en door zullen gaan om inflatie verder terug te dringen. Het gevolg hiervan is dat markten onder druk zullen blijven staan.

Het effect van lockdowns in China

Het strenge coronabeleid in China is van invloed op de wereldwijde inflatie. Naar verwachting zullen de beperkingen op termijn weer worden opgeheven en is de vraag dan welk effect dit zal hebben op de inflatie. Deze vraag is lastig te beantwoorden omdat veel factoren meespelen. Enerzijds zorgt een heropening van China ervoor dat grondstofprijzen zullen stijgen door een toegenomen vraag vanuit de economie, dit zorgt weer voor meer inflatie. Anderzijds zou het problemen in de supply chain juist kunnen terugdringen. Veel productie vanuit China is momenteel namelijk vertraagt of ligt stil. China zal het waarschijnlijk als een voordeel zien wanneer de inflatie in westerse economieën opnieuw oploopt. Het zou dus goed kunnen dat het effect negatief is.

Conclusie

Het lijkt erop dat de cryptomarkt zich voor het eerst sinds zijn bestaan in een echte bear markt begeeft. Al hoewel er in het verleden wel vaker gesproken is over crypto bear markten lijken dit echter meer correcties geweest in een langdurige bullmarkt. Doorgaans duren de cyclussen binnen markten langer dan men verwacht en de kans dat alles over een jaar weer terug bij het oude is niet groot te noemen.

Op dit moment zijn er veel factoren die het herstel in de cryptomarkt nog even op zich zou kunnen laten wachten. De meeste van deze factoren zijn allemaal al besproken maar we lopen ze nog eens na.

Allereerst, de hoge inflatie en het monetaire beleid zullen naar verwachting nog langere tijd negatieve invloed uit kunnen oefenen op wereldwijde markten. Een andere belangrijke factor is de ontstane breuk in vertrouwen die ontstaan is in de cryptomarkt als gevolg van omvallende cryptobedrijven. De verwachting is dat er strenge regulatie zal worden doorgevoerd, dat zou kunnen leiden tot gelimiteerde innovatie de komende jaren. Vooral decentralized finance op bijvoorbeeld Ethereum zou hierdoor negatief kunnen worden beïnvloed. Daarnaast bestaan er risico’s waarbij nieuwe verkoopdruk in de markt zou kunnen ontstaan. Een aantal voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld cryptominers die in de problemen zijn gekomen door een combinatie van een hoge hashrate en hoge energieprijzen. Maar bijvoorbeeld ook de 142,000 Bitcoin die zal worden vrijgegeven aan de schuldeisers van de in 2014 omgevallen cryptobeurs MtGox.

Het is nog even afwachten hoe alles zich verder ontwikkelt. Wij houden de markt nauwlettend in de gaten en wachten het rustig af. Nieuws uit de cryptomarkt en traditionele markt delen we via onze website, Telegramkanaal en Instagramkanaal.

[]

Door op "Akkoord" te klikken, gaat u akkoord met de plaatsing en gebruik van alle cookies en vergelijkbare technieken via de website Bitfolio.nl. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten